חזור>>

מחברים את ההר

 

חוליה חשובה מתווספת לירושלים. תוצר של חשיבה מחודשת אודות עיר, ציר והר, עבר, הווה עתיד. חשיבה זו הולידה כיכר- כיכר שבעת העמודים המרמזת על טקסיות

וממלכתיות ובו בזמן השתהות משאון העיר, חיבור לחוויית עוצמת ההר ולנדבכים עמוקים של עם. הכיכר, לתפיסתנו, הינה חוליה במארג העדין בין רקמת העיר המבונה והאנושית ובין אותם שבדמם ציוו את חיינו בארץ. ההקשרים הסימבולים בין הקיים לנעדר, בין הקרוב לרחוק, בין העבר לעתיד מתבטאים במערך חדש של ארגון המקום בחומר ובהקשרים מקומיים.

הפרטים נשלחו בהצלחה
Error

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות